Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Jakie są stawki akcyzy na poszczególne towary?

Akcyza to podatek nakładany jedynie na pewne produkty. Minimalne stawki akcyzy są ustalane w unijnych aktach prawa. Sprawdzamy, od czego zależy stawka akcyzy i ile aktualnie wynosi podatek akcyzowy na poszczególne produkty.

Unia wskazuje jedynie minimalne stawki akcyzy

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a to oznacza, że musi uwzględniać prawo unijne. To właśnie w przepisach unijnych (dokładniej w dyrektywach) należy szukać informacji o minimalnych stawkach akcyzy. Rozwiązanie w postaci odgórnego ustalania stawek na akcyzę daje dużą swobodę ustawodawcom poszczególnych krajów członkowskich. W efekcie stawka podatku akcyzowego na papierosy w Polsce, Niemczech czy Holandii może się znacznie różnić.

Unia Europejska wskazuje minimalne stawki akcyzy na wszystkie produkty, które są objęte tym podatkiem. Pozostawienie ostatecznej decyzji o stawkach akcyzy poszczególnym państwom jest podyktowane choćby tym, że ten podatek jest jednym z ważniejszych, gdy mowa o zasilaniu budżetów poszczególnych państw.

Aktualne stawki podatku akcyzowego?

Wyrobami akcyzowymi są m.in.: wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energia elektryczna i płyn do papierosów elektronicznych. Ilość poszczególnych towarów wyraża się w różnych jednostkach, np.: litrach, mililitrach i kilowatogodzinach. Z tego względu w zależności od towaru stawki są określane m.in. w procencie podstawy opodatkowania i kwocie na jednostkę wyrobu. Przykładowo minimalna stawka podatku akcyzowego ustalona dla piwa wynosi:

  • 0,748 ECU za 1 hektolitr/stopień Plato, lub
  • 1,87 ECU za 1 hektolitr/stopień zawartości alkoholu

w wyrobie gotowym (przy czym aktualnie 1 ECU to 1 EUR).

Z uwagi na możliwość wystąpienia zmiany minimalnych stawek akcyzowych w ustawodawstwie unijnym, Ministerstwo Finansów co roku publikuje na swojej stronie internetowej aktualne stawki. W 2018 r. podatek akcyzowy wynosi:

  • piwo – 7,79 zł/ 1 hl oPlato,
  • węgiel i koks – 1,28 zł/GJ
  • wino – 158 zł/ 1 hl,
  • papierosy – 206,76 + 31,41 proc./ 1000 szt. + maks. ceny detalicznej,
  • tytoń do palenia – 141,29 + 31,41 proc./ kg + maks. ceny detalicznej.

Wymienione stawki są przykładowymi. Pełna lista obowiązujących w 2018 r. stawek akcyzowych jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Banderolowanie produktów a akcyza

W przypadku importowanych produktów akcyzowych obowiązkowe jest ich banderolowanie. Banderola spełnia wiele funkcji, np. legalizacyjną. Przykładowo na butelce wina musi znaleźć się znak akcyzowy, który świadczy o tym, że podatek akcyzowy został odprowadzony, a produkt został wyprodukowany przez firmę, która działa legalnie i ma wszelkie niezbędne pozwolenia. Znaczenie ma przy tym umieszczenie banderoli. Otwarcie butelki musi spowodować jej uszkodzenie.

Banderolowania nie musi wykonywać firma, która specjalizuje się w sprowadzaniu produktów. Z ekonomicznego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem może być przekazanie tej czynności podmiotowi, który specjalizuje się w takich pracach. Spółka XBS PRO-LOG dysponuje maszynami, które pozwalają na szybkie i tanie naklejenie banderol na opakowania produktów.

Gdzie przechowywać towary akcyzowe?

Towary akcyzowe są produkowane, magazynowane i przeładowywane w składach podatkowych. To właśnie tam może odbywać się banderolowanie spirytusu czy papierosów, mogą być też naklejane etykiety na piwo. Założenie własnego składu podatkowego nie zawsze jest rozwiązaniem uzasadnionym ekonomicznie. Wiele firm korzysta z oferty zewnętrznych składów.

Spółka XBS PRO-LOG prowadzi skład podatkowy dla napojów alkoholowych i olejów smarowych. Zapewniamy także obsługę logistyczną towarów akcyzowych. Na naszej stronie internetowej publikujemy aktualne informacje dotyczące m.in. znaków akcyzowych. Zarówno przechowywanie towarów akcyzowych, jak i logistyka to nasza specjalność – zapraszamy do współpracy.

28.09.2018

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego