Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Uzyskanie zezwolenia

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia. Kryterium decydującym o tym, kto wydaje dane pozwolenie, jest zawartość alkoholu w napojach alkoholowych oraz posiadanie przez przedsiębiorcę siedziby na terenie województwa objętego właściwością miejscową (terytorialną) danego marszałka województwa. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym minister właściwy do spraw gospodarki wydaje zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu. Z kolei zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. alkoholu wydaje marszałek województwa. Adresatem tych zezwoleń są przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa, obejmującego właściwość miejscową danego marszałka województwa.

 

18.07.2017

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego