Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Skład podatkowy, magazynowy, usługowy Warszawa

Wpływy z podatku akcyzowego są na trzecim miejscu w rankingu źródeł dochodów Skarbu Państwa. Najwięcej państwo zarabia na podatku od towarów i usług, następnie na podatku od osób fizycznych, dalej jest już akcyza. W pierwszej połowie 2017 roku wpływy wyniosły ogółem prawie 180 mld zł, z czego 32,2 mld zł przyniosła akcyza. Nic więc dziwnego, że rząd dokłada wszelkich starań, by nikomu nie udało się z podatku akcyzowego czegoś „urwać”. W przypadku papierosów i alkoholu podatek akcyzowy ma dla rządzących jedną bezsporną zaletę: nakładanie go i podwyższanie można zawsze wytłumaczyć: a to wymaganiami Unii Europejskiej, a to troską o zdrowie społeczeństwa. Przecież są to szkodliwe używki…

Jakie korzyści daje skład podatkowy?

W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają składy podatkowe, a więc wydzielone i specjalnie przygotowane miejsca, w których można magazynować i przetwarzać wyroby akcyzowe, stosując tzw. procedurę zawieszenia akcyzy. Procedura ta jest korzystna dla podmiotów wprowadzających alkohol do obrotu, ponieważ odracza nawet o 25 dni termin płatności podatku. Firma może więc pobrać towar ze składu i dostarczyć go do punktów sprzedaży, zarabiać, a podatek uregulować już z otrzymanych tą drogą wpływów. Ma to ogromne znaczenie dla płynności finansowej podmiotów gospodarczych.

Miejsce prowadzenia składu podatkowego

Własny skład czy cudzy skład usługowy?

Można założyć skład podatkowy na użytek własny albo korzystać z cudzego, świadczącego usługi innym podmiotom – na przykład z naszego. Założenie własnego składu nie jest ani łatwe, ani tanie i de facto opłaca się tylko dużym firmom. Dlaczego? Wymaga to uzyskania zezwolenia, a aby je uzyskać, trzeba spełnić mnóstwo wymogów dotyczących zarówno cech samego składu, jak i formalnych, dotyczących przedsiębiorcy.

Czego trzeba, by założyć skład podatkowy?

Planowany skład podatkowy musi więc powstać na terenie, do którego przedsiębiorca ma tytuł prawny: akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. Konieczne jest jego wyposażenie techniczne dostosowane do wyrobów, które mają być tam składowane. W przypadku alkoholu są to m.in. zbiorniki, nalewaki, mieszalniki, wagi etc. Wszelkie urządzenia pomiarowe muszą mieć oczywiście aktualne świadectwa legalizacji.

Przedsiębiorca zamierzający uruchomić skład podatkowy musi wykazać, że zajmuje się działalnością związaną z produkcją, przeładunkiem lub magazynowaniem wyrobów akcyzowych, a także, że jest płatnikiem VAT. Jego działalnością kierować mogą wyłącznie osoby z „czystą kartą” w odniesieniu do rozmaitych przestępstw gospodarczych. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zaległości podatkowe, celne oraz dotyczące składek na ZUS. Przedsiębiorca nie może znajdować się w stanie likwidacji ani upadłości, nie może też być przeciwko niemu prowadzone żadne działanie egzekucyjne. Przyszły operator składu podatkowego musi się liczyć z tym, że fiskus zażąda od niego złożenia tzw. zabezpieczenia akcyzowego.

Prowadzenie składu podatkowego wyrobów akcyzowych

Co się komu opłaca

Jak zatem widać, przynajmniej mniejszym graczom na alkoholowym rynku prowadzenie własnych składów podatkowych może się nie opłacać – tym bardziej że związane jest ono z koniecznością przestrzegania wielu przepisów i dopełniania iluś formalności. Zawarcie odpowiedniej umowy sprawi, że przedsiębiorca będzie nie tylko zwolniony z wykonywania iluś czynności, nie tylko skorzysta z procedury zawieszenia akcyzy, ale też nie będzie na nim ciążyła odpowiedzialność ani za zabezpieczenie płatności podatku, ani za ewentualne braki i ubytki w towarze. Tę odpowiedzialność bierze na siebie nasza firma.

W naszym składzie podatkowym zapewniamy też możliwość nakładania znaków akcyzy: banderole naklejamy szybko i tanio, nasze możliwości w tym zakresie sięgają 25 tys. butelek dziennie. Możemy też nakładać na butelki znaki akcyzy innych państw, a także naklejki w różnych językach, zawierające wymagane prawem opisy produktu. Nie jesteśmy nowicjuszami: mamy ponad 15 lat doświadczenia w obrocie towarami akcyzowymi. Dobrze znamy przepisy podatkowe i celne.

skład podatkowy

02.07.2018