Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Skład celny

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zlikwidowało cła w handlu wewnątrzwspólnotowym, pozostały jednak podatki akcyzowe nakładane na niektóre towary. Cła obowiązują jednak nadal w obrocie z państwami spoza UE. Jest to nierzadko duży problem dla przedsiębiorców, którzy muszą regulować należności zaraz po sprowadzeniu towaru. Rozwiązaniem są publiczne i prywatne składy celne, a więc miejsca, w których można składować dobra importowane spoza Unii i (lub) poza Unię eksportowane.

Czym jest skład celny?

Definicja składu celnego została ustalona we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Określa ona skład celny jako wydzielone miejsce na terenie Unii Europejskiej, zatwierdzone przez organy celne i przez nie kontrolowane, a służące do składowania towarów. Mogą to być towary tzw. niewspólnotowe, a więc sprowadzone spoza Unii Europejskiej, które przez czas składowania nie podlegają opłatom celnym przywozowym ani tzw. środkom polityki handlowej – taryfowym, parataryfowym ani pozataryfowym. Chodzi tu o rozmaite cła, opłaty wyrównawcze, podatki importowe, ograniczenia (dewizowe, ilościowe), koncesje, licencje oraz normy i wymagania techniczne.

Skład celny może być prywatny – służy wówczas wyłącznie swemu właścicielowi, a więc firmie, która go prowadzi. Ułatwia on transakcje importu, eksportu i reeksportu. Może być też publiczny – prowadzony przez daną firmę świadczącą usługi składu celnego innym podmiotom. Takim składem dysponujemy właśnie my.

Skład celny musi gwarantować należyte zabezpieczenie zgromadzonych w nim towarów. Ubiegając się o pozwolenie na prowadzenie takiego składu, przedsiębiorca musi więc dostarczyć do urzędu celno-skarbowego plan danego miejsca wraz z wykazem zabezpieczeń. Musi on po prostu przekonać urzędników, że wszelki obrót towarem będzie ściśle ewidencjonowany, pod całkowitą kontrolą, uniemożliwiającą popełnienie przestępstwa. Współcześnie trudno sobie wyobrazić skład celny bez komputerowej ewidencji towarów, czytników kodów etc. Również urzędnicy skarbowi i celnicy chcą mieć możliwość skutecznego kontrolowania wszystkiego, co się ze składowanymi towarami dzieje – trzeba im to ułatwiać.

Wyposażenie nowoczesnego składu celnego

To oczywiście nie wszystko: skład celny, jeśli ma dobrze służyć właścicielowi oraz firmom korzystającym z jego usług, powinien być należycie wyposażony. Mowa tu przede wszystkim o wyposażeniu o charakterze magazynowym, umożliwiającym wygodne i bezpieczne składowanie towaru we właściwych warunkach, np. w określonej temperaturze. Nie bez znaczenia mogą być, zwłaszcza w większych składach, środki transportu wewnętrznego, rozładunku i załadunku, paletowania etc. Czas to pieniądz, więc procedury te muszą się odbywać szybko i bez zakłóceń. Czasem skład celny musi spełniać dodatkowe wymagania, np. dotyczące przechowywania materiałów niebezpiecznych.

Skład a magazyn celny

Oprócz składów istnieją także magazyny celne. Pełnią one funkcję podobną do składów, ale z jedną istotną różnicą: są to magazyny czasowego składowania, a czas ten nie może przekroczyć dwudziestu dni od złożenia skróconej deklaracji celnej. Owszem, można ten termin przedłużyć, ale tylko za zgodą Urzędu Celnego.

Co daje skład celny?

Przede wszystkim umożliwia on prowadzenie handlu z kontrahentami spoza Unii Europejskiej bez ponoszenia unijnych kosztów celnych i podatkowych. Jeśli np. przedsiębiorca sprowadza towar z Chin i chce go następnie wyeksportować do Brazylii, to musiałby – sprowadzając go do własnego magazynu – niemało zapłacić. Jeżeli jednak importuje towar do składu celnego, zapłaci jedynie w kraju docelowym. Ponadto przedsiębiorca może wykonywać w składzie celnym rozmaite operacje na sprowadzonym towarze, np. konfekcjonować go, etykietować czy pakować.

Dopóki towar pozostaje w składzie, przedsiębiorca nie musi płacić cła, VAT-u ani akcyzy. Może wykorzystać ten czas na przykład na uzyskanie dla tych dóbr znaku CE, a więc wykonać procedury niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu na obszarze UE.

25.06.2018