Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

KORONAWIRUS - KOMUNIKAT ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki XBS PRO-LOG niniejszym potwierdza wszystkim swoim Kontrahentom, Dostawcom oraz Partnerom, że zgodnie z wdrożonymi procedurami zarządzania, w tym IFS LOGISTICS 2.0., monitoruje sytuację bieżącą oraz zalecenia GIS w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID- 19 oraz aktywnie zapobiega narażeniu na ryzyko wszystkich Pracowników, Współpracowników oraz Klientów.

W dniu 23 lutego został przeprowadzony audyt wewnętrzny na podstawie którego wdrożono poniższe działania zapobiegawcze:
    - swobodny dostęp do środków dezynfekujących i higienicznych
    - wzmocnienie komunikacji wizualnej w różnych językach
    - obsługa dokumentów zewnętrznych w rękawiczkach jednorazowych
    - komunikacja z kierowcami poprzez okienka podawcze
    - systematyczna dezynfekcja elementów wspólnych (klamki, poręcze, blaty)
    - ograniczenie liczby osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach socjalnych i pozostałych
    - rozproszenie pracowników biurowych po dodatkowych pomieszczeniach
    - czasowa możliwość pracy zdalnej
    - ograniczenie dostępu do budynku dla osób z zewnątrz
    - odwołanie wizyt kontrahentów
    - zawieszenie delegacji służbowych
    - pełne wykorzystanie możliwości e-urząd w kontaktach z administracją państwową
    - informowanie kontrahentów o możliwości wystąpienia ograniczeń w realizacji zleceń

W przypadku pojawiania się dodatkowych zaleceń, WHO, GIS lub jednostek samorządu terytorialnego zastrzegamy możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów zapobiegawczych.

16.03.2020

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego