Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Operator logistyczny firm

PRO-LOG

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze logistycznej podmiotów
gospodarczych zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w Europie.


Na polskim rynku usług logistycznych obecni jesteśmy od 1997 roku. Naszym partnerom oferujemy kompleksową obsługę logistyczną łańcucha dostaw, na którą składają się magazynowanie i obsługa logistyczna.

Baza magazynowa PRO-LOG zlokalizowana jest w Millennium Logistic Park przy ul.3-go Maja 8 w Pruszkowie pod Warszawą.

Specjalizujemy się w obsłudze łańcucha dostaw towarów akcyzowych: napojów alkoholowych i olejów smarowych.

Posiadamy skład podatkowy dla napojów alkoholowych oraz skład podatkowy dla olejów smarowych.

Polityka jakości: pobierz

Specjalizacja

Specjalizacja
Specjalizacja Specjalizacja Specjalizacja

Specjalizujemy się w obsłudze
logistycznej towarów akcyzowych takich jak
wyroby spirytusowe czy wina.

Specjalizacja Specjalizacja

Mamy doświadczenie w organizowaniu od
podstaw oraz prowadzeniu składów podatkowych.

Specjalizacja Specjalizacja

Obsługę i prowadzenie składu podatkowego
prowadzimy za pomocą programów
komputerowych posiadających akceptację
urzędu celnego.

Co-packing to budowanie ściśle określonych zestawów w taki sposób, aby do klienta trafiły dedykowane produkty, które odbiorca zamówił.

W ramach co-packingu forma PRO-LOG podejmuje się również procesu foliowania, bandowania oraz etykietowania przepakowanego towaru.
Zestawy promocyjne w sektorze alkoholowym są jednym z bardziej popularnych sposobów na wyróżnienie produktu na półce.
Wszystko na czas oraz zgodnie z instrukcją i oczekiwaniami naszych klientów.

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.
Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.
Baza magazynowa PRO-LOG zlokalizowana jest w Millennium Logistic Park przy ul.3-go Maja 8 w Pruszkowie. Teren i budynek są strzeżone całodobowo. Budynek magazynowy posiada zezwolenie Sanepid na przechowywanie środków spożywczych. Poprzez komputerowy system zarządzania magazynem zapewniamy naszym klientom stały dostęp do stanów magazynowych. Przepływ towarów odbywający się przez nowoczesne doki przeładunkowe, jest rejestrowany przy użyciu kolektorów kodów kreskowych. Zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb kontrahenta.

Oferujemy bogaty wachlarz usług celnych:

  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów kodeksu celnego,
  • kompletowanie, przygotowywanie i wypełnianie wszystkich niezbędnych dokumentów do odpraw celnych,
  • dokonywanie zgłoszeń celnych i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
  • składanie zabezpieczenia majątkowego należności celno-podatkowych w procedurach dopuszczenia do obrotu, tranzytu, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, odprawy czasowej,
  • usługi składu celnego.

Zgodnie z tą definicją, znaki akcyzy to znaki określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministra Finansów), służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania. Zgodnie  z brzmieniem § 3 ust. 1 rozporządzenia, wszystkie banderole (tak podatkowe, jak i legalizacyjne), zawierać muszą w szczególności: oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia. Zgodnie z podstawową zasadą dotyczącą umieszczane znaków akcyzy, wynikającą z art. 120 ust. 2 AkcU, znak akcyzy powinien być nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób akcyzowy w sposób trwały.

Firma PRO-LOG ma uprawnienia do zamawiania banderol w imieniu swoich klientów.

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego