Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

KORONAWIRUS - KOMUNIKAT ZARZĄDU

KOMUNIKAT ZARZĄDU z dnia 31/03/2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki XBS PRO-LOG niniejszym potwierdza, że monitoruje oraz bez zbędnej zwłoki wdraża wytyczne zapobieganiu rozprzestrzeniania COVID 19. W dniu dzisiejszym został przeprowadzony kolejny audyt wewnętrzny, na podstawie którego wdrożone zostają uzupełniające działania zapobiegawcze: 

- zobowiązanie wszystkich pracowników oraz współpracowników do zachowania w każdym miejscu pracy, pomieszczeniu socjalnym oraz częściach wspólnych obiektu odstępu minimum 1,5 metra

- reorganizacja pracy przy maszynach pakujących

- praca oraz przerwy socjalne wyłącznie w oparciu o harmonogram przygotowany przez Kierowników

- codzienny samodzielny bezdotykowy pomiar temperatury u wszystkich Pracowników przed dopuszczeniem do pracy oraz podczas jej opuszczania

- zobowiązanie wszystkich pracowników i współpracowników do dodatkowej dezynfekcji własnych stanowisk pracy 

W przypadku pojawiania się dodatkowych zaleceń administracyjnych, GIS lub jednostek samorządu terytorialnego zastrzegamy możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów zapobiegawczych.

Zarząd XBS PRO-LOG S.A.

 

31.03.2020

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego