Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Kto jest zwolniony z akcyzy?

Podatek akcyzowy jest nakładany jedynie na niektóre towary. Głównym powodem, dla którego stosuje się akcyzę, jest chęć ograniczenia konsumpcji produktów, których szkodliwość dla zdrowia jest wysoka. Sprawdzamy, kto i kiedy jest zwolniony z uiszczenia akcyzy.

Akcyza nie jest powszechna

W odróżnieniu od innych podatków akcyza nie jest podatkiem powszechnym . Ma zastosowanie tylko w przypadku niektórych produktów. Mimo to jest jednak jednym z ważniejszych źródeł wpływów budżetowych. W 2017 r. z tytułu podatku akcyzowego do polskiego fiskusa wpłynęło ponad 68 mln zł.

Opodatkowaniu akcyzą podlegają m.in.: energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz produkty energetyczne, które służą do celów napędowych i grzewczych (np. węgiel). Jednocześnie w niektórych przypadkach ma zastosowanie zwolnienie z akcyzy ze względu na przeznaczenie produktu. Ponieważ zagadnienie akcyzy zostało uregulowane w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, to właśnie tam należy szukać szczegółowych informacji na temat zwolnień z akcyzy.

Podatek akcyzowy – zwolnienia

W ustawie o podatku akcyzowym ustawodawca zwalnia z opłaty m.in. następujące grupy dóbr:

  • energię elektryczną – dotyczy to m.in. tej energii, która jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii (na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie energii w rozumieniu przepisów prawa energetycznego),
  • alkohol etylowy – całkowicie skażony, nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi (w tym zawarty w produktach), zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych oraz zawarty w produktach leczniczych,
  • paliwa silnikowe, które są wykorzystywane podczas transportu i przewożone w standardowych zbiornikach użytkowych m.in. pojazdów silnikowych, statków powietrznych i jednostek pływających,
  • wyroby gazowe, które są przeznaczone do celów opałowych, np. do przewozu towarów i pasażerów koleją, w pracach na roli oraz gospodarstwie rolniczym.

Zwolnienie z akcyzy dotyczy także węgla, który jest wykorzystywany w celach opałowych m.in. przez: gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Aby podatek akcyzowy na węgiel nie został naliczony, podmiot sprzedający wyroby węglowe musi wystawić dokument dostawy lub fakturę, natomiast odbiorca musi potwierdzić podpisem odbiór dostarczonego produktu.

Zwolnienie z akcyzy a zakup produktów za granicą

Na zwolnienie z akcyzy mogą również liczyć konsumenci (osoby fizyczne), którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, jeżeli akcyza została zapłacona na terytorium państwa członkowskiego, a towar nie zostanie przeznaczony na cele handlowe. Dodatkowo osoby, które dokonują zakupów za granicą, muszą pamiętać o obowiązujących ograniczeniach ilościowych. Przykładowo w przypadku:

  • wyrobów tytoniowych ograniczenie wynosi: 8000 sztuk papierosów, 200 sztuk cygar, 1 kg tytoniu do palenia i 400 cygaretek (cygara o masie nieprzekraczającej 3 g na sztukę),
  • napojów alkoholowych ograniczenie wynosi: 10 l alkoholu etylowego, 110 l piwa, 90 l wina i napojów fermentowanych (w tym wino musujące – 6 l) i 20 l produktów pośrednich,
  • płynów do papierosów elektronicznych ograniczenie wynosi 200 ml.

Zwolnienie z akcyzy obejmuje również przesyłki o charakterze okazjonalnym, które zawierają wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny, jeżeli wartość produktów akcyzowych nie przekracza równowartości 45 euro i przesyłka została nadana przez osobę fizyczną. W przypadku takich przesyłek również obowiązują ograniczenia ilościowe, mogą one zawierać np.: 50 sztuk papierosów lub 2 l wina niemusującego.

 

Finanse.mf.gov., https://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/wplywy-budzetowe/-/document_library_display/u2GC/view/6262209 (dostęp 15.08.2018).

28.09.2018

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego