Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Sprawdzony operator logistyczny wobec nowych wymagań

Sprawność, niezawodność i wszechstronność operatora logistycznego jest dziś jednym z fundamentów sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw. Wraz z coraz wyższymi wymaganiami klientów rosną oczekiwania wobec podmiotów, które zajmują się outsourcingiem tego typu usług.

Realia, w których funkcjonują operatorzy logistyczni, dynamicznie się zmieniają. Obecnie kierują się w stronę poszerzania zakresu oferowanych usług i coraz bardziej zbliżają się ku kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Nie ogranicza się ona już jedynie do wyłącznej realizacji zleceń czysto logistycznych. Operator jest dziś odpowiedzialny za pełen proces selekcji, wydania i przekazania towaru do odbiorcy.

Usługodawca logistyczny staje się więc podmiotem, który w pewien sposób niweluje wszelkie przestrzenie, w których może dojść do ewentualnych problemów w łańcuchu dostaw. Operator staje się swoistym koordynatorem, który nie tylko tworzy i nadzoruje dostawę; staje się odpowiedzialny zarówno za zaopatrzenie i dystrybucję, jak i odbiór, a także wszelkie formalności biurowo-administracyjne związane z obiegiem towarów. Sprzyja temu rosnący stopień informatyzacji usług towarowych i możliwość realizacji poszczególnych zamówień w trybie on-line.

Operatorzy logistyczni - szczególnie firmy doświadczone, świadczące ten zakres usług od lat - coraz częściej postrzegani są jak partnerzy biznesowi, a nie anonimowy podmiot wynajęty do konkretnego zakresu zleceń.

Kluczowe zadania operatora logistycznego

Zakres obsługi, jaki dziś musi wypełnić operator, stał się wyjątkowo szeroki. Zawiera bowiem m.in.:

  • dopilnowanie czasu i prawidłowości dostaw,

  • ewentualne elastyczne zmiany terminu wobec potencjalnych problemów,

  • analizowanie stanów magazynowych w kontekście bieżących wysyłek,

  • weryfikację częstotliwości dostaw,

  • sprawdzanie prawidłowości sporządzanej dokumentacji.

Operator logistyczny przejmuje więc szeroki zakres zadań, które wcześniej należały do samego usługodawcy - sklepu internetowego, sklepu wielkopowierzchniowego czy firmy produkcyjnej. Ów outsourcing zdecydowanie przyspiesza wszelkie procesy i ułatwia ich analizę od strony obsługowej.

Transport jest niezmienną podstawą

Biorąc pod uwagę tempo, w jakim polscy operatorzy logistyczni dostosowują swój profil usług do standardów zachodnich, spodziewać można się jeszcze większego rozszerzenia pakietu oferowanych rozwiązań. Niezmiennie jednak fundamentem działalności firm logistycznych pozostawać będzie stricte usługa transportowa - zapewnienie technicznego przepływu i przemieszczenia określonych dóbr. Spedycja nie ogranicza się jednak wyłącznie do samego przewiezienia. Obejmuje również całą organizację procesu przewozowego, ubezpieczenie przesyłek, obsługę dokumentacyjną oraz celną.

Istotna w tym kontekście jest odpowiedzialność spedytora. Operator logistyczny - dbając o sprawną organizację przewozu w zakresie technicznym i finansowym - decyduje się nie na jednostkową współpracę, ale zawarcie długoterminowych umów regulujących zakres relacji. Co szczególnie istotne: tego typu umowy precyzyjnie określają nie tylko zakres zadań, ale i odpowiedzialności oraz potencjalnych kar w przypadku niewywiązania się z realizacji zleceń.

18.06.2018

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego