Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Wykazywanie wartości akcyzy na Fakturze VAT lub oświadczeniu

Akcyza udokumentowana na fakturze lub w formie oświadczenia została w 2016 r. szczególnie doprecyzowana w kontekście księgowana. Niemniej jednak jej stawki i zasady nadal często budzą wątpliwości przedsiębiorców.

Kiedy zamieszczanie kwoty akcyzy na fakturze jest niezbędne? Według przepisów regulujących zasady opodatkowania z 2016 r., podatnik - na żądanie nabywcy - wykazać musi kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów przedstawionych na fakturze. Może to zrobić na dokumencie sprzedaży lub w formie oświadczenia załączonego do faktury. Regulacja ta dotyczy wszelkich wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

Formalnie nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przy sprzedaży wykazać akcyzę na fakturze, a jednocześnie - wystawić oświadczenie. Ważne jednak, by spełniało ono cztery elementy, które są wymagane w świetle ustawy. Obligatoryjne zapisy obejmują:

 • dane podatnika składającego oświadczenie; zarówno nazwa, jak i adres siedziby, jak i NIP lub numer REGON,

 • datę oraz miejsce złożenia oświadczenia,

 • kwotę akcyzy, która została zawarta w cenie produktów wykazanych na fakturze,

 • podpis podatnika składającego oświadczenie.

Akcyza a oświadczenie - kiedy zgłosić żądanie?

Nie ma regulacji określających ramy czasowe zgłoszenia żądania. Niemniej przyjmuje się, że musi ono zostać uwzględnione wraz z wystawieniem faktury. Tę kwestię regulują więc przepisy określające terminy dotyczące podatku VAT.

Należy pamiętać, że obowiązek prezentacji akcyzy na fakturze dotyczy wyłącznie podmioty objęte obowiązkiem podatku akcyzowego. Sprzedaż wyrobów tego typu nie jest równoznaczna z automatycznym wykazywaniem podatku na dokumentach sprzedaży, jeśli dany wystawca nie jest podatnikiem akcyzowym. Od kogo można więc oczekiwać oświadczenia lub wskazania kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów?

Za podatników w tym rozumieniu uważa się:

 • producentów wyrobów akcyzowych,

 • importerów wyrobów akcyzowych,

 • podmioty zajmujące się wprowadzeniem wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

 • nabywcy o statusie wewnątrzwspólnotowym, a więc dokonujące nabycia poza procedurami poboru akcyzy,

 • właściciele wyrobów akcyzowych wyprowadzających te produkty z obcego składu podatkowego - oczywiście na podstawie zezwolenia.

Jakie są stawki akcyzy na konkretne produkty?

Stawki akcyzy określane są na podstawie przepisów systemu podatkowego Unii Europejskiej; minimalne poziomy określają dyrektywy Rady (92/84/EWG z 1992 r., 2011/64/UE z 2011 r., 2003/96/WE). W przypadku najważniejszych produktów akcyza w Polsce to:

 • 1540 zł/ 1000 l - benzyna silnikowa,

 • 1171 zł/ 1000 l - olej napędowy,

 • 670/ 1000 kg - gazy skroplone do napędu silników spalinowych,

 • 1171/ 1000 kg - biokomponenty będące samoistnymi paliwami,

 • 20 zł/ MWh - energia elektryczna,

 • 5704/ 1 hl 1000% vol. - alkohol etylowy,

 • 7,79/ 1 hl wyrobu - piwo,

 • 158 zł/ 1 hl wyrobu - wino,

 • 206,76/ 1000 sztuk i 31,41 maksymalnej ceny detalicznej - papierosy,

 • 18,6% podstawy opodatkowania - samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2000 cm3,

 • 3,1% podstawy opodatkowania - pozostałe samochody osobowe.

Według zasady podatek akcyzowy rozliczany skarbowo jest poprzez podmiot, który odpowiedzialny został za wyprowadzenie danego wyrobu ze składu podatkowego. W efekcie zakup wyrobów nie jest czynnością opodatkowaną po stronie nabywcy. Istnieją jednak mechanizmy, które sprawiają, że opodatkowaniu akcyzą podlegać będzie posiadanie lub zakup wyrobów w sytuacji, gdy akcyza nie została odprowadzona w oczekiwanej wysokości. W takim przypadku podmiot, który wszedł w posiadanie danych produktów, staje się podatnikiem akcyzy. Warto więc regularnie weryfikować potencjalnych kontrahentów - umożliwia to np. ewidencja działalności, rejestr podatników VAT czy baza REGON.

 

28.09.2018

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego