Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Zawieszenie poboru akcyzy

Podatek akcyzowy jest podatkiem konsumpcyjnym i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku niektórych towarów. Z uwagi na charakter akcyzy oraz obrót towarami akcyzowymi zastosowanie ma procedura zawieszenia poboru akcyzy. Tłumaczymy, na czym ona polega.

Czym jest akcyza?

Akcyza to jeden z podatków, który stanowi dochód budżetu państwa. W odróżnieniu od innych podatków akcyza jest nakładana jedynie na niektóre towary, np. wyroby alkoholowe i tytoniowe. Definicja oraz problematyka akcyzy zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Ponieważ akcyza obowiązuje na terenie państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, to informacji o niej należy szukać także w dyrektywach unijnych.

Z uwagi na specyfikę podatku akcyzowego, w trakcie obrotu towarami akcyzowymi ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy. Obowiązek podatkowy nie zostaje przekształcony w zobowiązanie podatkowe. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie na etapie produkcji, magazynowania, przeładowywania i transportu wyrobów akcyzowych, o ile zostaną spełnione pewne warunki.

Zastosowanie procedury poboru akcyzy jest uzasadnione tym, że akcyza jest podatkiem konsumpcyjnym. W efekcie zawieszenie poboru akcyzy pozwala opodatkować produkt akcyzowy (np. papierosy) według stawek obowiązujących w kraju, na którego terenie zostanie on wprowadzony do obrotu.

Zawieszenie poboru akcyzy – warunki

Aby procedura zawieszenia poboru akcyzy została uruchomiona, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Zawieszenie poboru akcyzy ma zastosowanie w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający. Zawiesić ją można także w czasie transportowania towarów m.in:

  • ze składu znajdującego się na terenie Polski do składu położonego na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej,
  • w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do organu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,
  • przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw wchodzącym w skład Unii Europejskiej.

W drugim przypadku, gdy procedura ma związek z transportem towarów akcyzowych, niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymogów – zastosowanie e-AD (elektronicznego dokumentu) i złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego (warunek ten nie ma zastosowania w stosunku do produktów opodatkowanych zerową stawką akcyzy).

Zawieszenie poboru akcyzy a skład podatkowy

Wdrożenie procedury zawieszenia poboru akcyzy ma bezpośredni związek ze składami podatkowymi, które działają na terenie kraju, a których zadanie sprowadza się do produkcji, magazynowania i przeładowywania towarów akcyzowych. Do składu podatkowego towary mogą zostać wprowadzone z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzowego. Procedura ta może zostać wdrożona również w momencie wyprowadzania produktów ze składu.

Względy ekonomiczne oraz konieczność spełnienia wielu wymogów (np. uzyskanie stosownego zezwolenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego) sprawia, że własne składy podatkowe utrzymują jedynie największe firmy. Mniejsze korzystają z zewnętrznych składów podatkowych. Spółka XBS PRO-LOG prowadzi skład podatkowy dla napojów alkoholowych i olejów smarowych. Pomagamy Klientom w spełnieniu formalności, wprowadzamy i wyprowadzamy ze składu towary akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą, a w razie pytań do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

28.09.2018

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego