Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Znaczenie obsługi celnej w usługach logistycznych

Szerokie zestawienie usług celnych świadczonych przez operatorów logistycznych jest dziś standardem, bez którego trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie w świecie handlu.

Kompleksowa obsługa logistyczna musi więc zawierać wszelkie usługi kluczowe dla podmiotów dokujących obrotu towarowego z kontrahentami zagranicznymi. Obejmuje to przygotowanie oraz dokonanie zgłoszeń celnych; niezbędna jest również ewentualna reprezentacja w sytuacji, gdy dochodzi do postępowania toczącego się przed właściwym organem celnym.

Zakres usług celnych w relacjach z krajami spoza Unii Europejskiej

Obsługa nie może ograniczać się wyłącznie do przygotowania dokumentacji przeznaczonej do odprawy celnej. Zakres usług w kompleksowej ofercie obejmować musi również:

  • obsługę w zakresie wykonywania zgłoszeń celnych; proces ten poprzedzony jest wydaniem odpowiedniego upoważnienia,

  • wykonywanie deklaracji podatkowych w zakresie importu podatku VAT,

  • zabezpieczenie należności obejmujących cła i podatki,

  • udzielanie tzw. gwarancji tranzytowych,

  • odprawy czasowe (m.in. otwieranie i zamykanie karnetów ATA),

  • tzw. uszlachetnianie czynne i bierne,

  • wypisywanie karnetów TIR oraz listów przewozowych,

  • pełne doradztwo celne.

W przypadku współpracy handlowej z krajami unijnymi zakres obsługi celnej w logistyce również wymaga wiedzy oraz doświadczenia zarówno ze sfery transportowej, jak i księgowo-administracyjnej.

Procedury celne w prawie unijnym a obsługa firm

Fundamentem w zakresie obsługi celnej w logistyce pozostaje niezmiennie Wspólnotowy Kodeks Celny, który reguluje trzy zakresy. Pierwszy to zasady ogólne - m.in. obowiązki poszczególnych stron oraz terminy urzędowe na wdrożenia czy inne czynności administracyjne. Drugi jest zbiorem obowiązujących procedur. Trzeci zakres to clue obsługi celnej - przepisy, które określają taryfy, opłaty, ewentualne ulgi.

Polityka celna - regulacje handlu międzynarodowego

Zbiór reguł regulujących politykę celną - założenia, na których opiera się doradztwo i obsługa wyspecjalizowanych w tym zakresie firm - gwarantują jej jednorodność na określonym terenie. Nie oznacza to jednak, iż obsługa firm w zakresie ceł sprowadza się do schematów. Przeciwnie - w sytuacji, gdy kwestia państwowości bywa kwestią umowną, a poszczególne granice ulegają zatarciu, usługi celne w logistyce stają się coraz bardziej elastyczne. Operatorzy, dostosowując swój profil działania do konkretnych potrzeb klienta, znacznie personalizują oferty. Są one dostosowywane tak, by idealnie zaspokoić wszelkie administracyjno-celne potrzeby klienta.

Korzyści ze zewnętrznej obsługi celnej

Przed wyborem operatora warto zweryfikować jakość jego usług - certyfikaty, np. AEO, stanowią dowód na sprawne funkcjonowanie w realiach łańcucha dostaw.

Podstawową zaletą outsourcingu obsługi celnej jest skrócenie jej czasu. Można również liczyć na znaczące obniżenie kosztów; ścisła współpraca z operatorem owocuje również lepszym, bardziej precyzyjnym planowaniem systemu dostaw. Operatorzy o sprawdzonej renomie są również w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie celne w sytuacjach nietypowych - nieprzewidzianych innymi ustaleniami.

14.06.2018

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego