Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Degustacja alkoholu o podwyższonym ryzyku

 

Sytuacja ekonomiczna firm działających w obszarze HoReCa sprawiła, że wiele z nich zaczęło szukać alternatywnych sposobów na zarabianie pieniędzy. Jednym z takich pomysłów jest organizacja tzw. degustacji on-line.

Na czym polega degustacja on-line?

Degustacje on-line przeprowadzane są zazwyczaj na zamówienie firm, chcących zorganizować spotkanie integracyjne dla pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie. W czasie trwającej pandemii łatwiej zebrać wszystkich pracowników w jednym czasie przed komputerami niż w biurze. Stąd też pomysły, by spotykać się przy komputerach, z włączonymi kamerami i mikrofonami – także w celach integracyjnych, np. przed świętami.

Reagując na to zapotrzebowanie, na rynku aktywne stały się firmy, które proponują degustacje on-line. W praktyce – każdy z pracowników chcących wziąć udział w wydarzeniu, otrzymuje do domu próbki różnych alkoholi (najczęściej wina lub whisky), a następnie, w dniu degustacji, wszyscy pracownicy razem uczestniczą w spotkaniu on-line.

Gospodarzem spotkania jest zazwyczaj ekspert z firmy degustacyjnej, który uczy uczestników rozpoznawać smaki i dostrzegać różnice pomiędzy testowanymi próbkami trunków.

Ilości alkoholu mogą być niewielkie, udział w wydarzeniu biorą wyłącznie osoby pełnoletnie, a jednak – można mieć duże wątpliwości co do legalności tego typu degustacji.

Dlaczego degustacje on-line są nielegalne?

Polskie prawo jest bardzo restrykcyjne zarówno w stosunku do sprzedaży, jak i promocji napojów alkoholowych. Przede wszystkim zakazana jest promocja alkoholi innych niż piwo. A za promocję uważana jest m.in. publiczna degustacja napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

Zakazy te nie obejmują reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz hurtowni, na wydzielonych stoiskach lub w punktach prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jednak wyjątki te w żaden sposób nie obejmują degustacji on-line.

Niezgodne z prawem jest także dostarczanie próbek degustacyjnych do domu. Polskie prawo wymaga, aby klient odbierał alkohol w punkcie, który ma zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Niektóre sklepy próbują w różny sposób obchodzić te zapisy, jednak w razie kontroli jakakolwiek dostawa on-line z dużym prawdopodobieństwem zostanie uznana za niezgodną z prawem.

W przypadku degustacji wątpliwości jest jednak więcej. Każdy alkohol (poza piwem) powinien być oznaczony znakami akcyzy oraz mieć zapłaconą akcyzę. Jeżeli degustacja jest prowadzona stacjonarnie, alkohol będzie rozlewany bezpośrednio do kieliszków, co nie budzi wątpliwości  z prawnego punktu widzenia. Jednak w przypadku degustacji on-line, o ile dystrybutor nie otrzymał gotowych próbek np. od producenta,  konieczne było rozlanie alkoholu z większych do mniejszych opakowań. Takie rozlewanie, bez oznaczania poszczególnych próbek banderolami, budzi bardzo poważne ryzyko prawne.

Istnieje co prawda pewien wyjątek, ale czy może mieć on tutaj zastosowanie? Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 sierpnia 2010 roku podał warunki zwolnienia z oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju przeznaczonych do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.  Aby jednak można było skorzystać z takiego wyjątku, organizator powinien spełnić łącznie poniższe warunki:

  • otrzymać je bezpłatnie
  • na 14 dni przed sprowadzeniem alkoholu na imprezę, pisemnie zawiadomić Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
  • przeznaczyć wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy
  • zużyć wyłącznie w celu reklamy
  • wyroby mają mieć niską wartość jednostkową
  • wyroby pod względem ich całkowitej wartości i liczby będą odpowiadać charakterowi imprezy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy
  • zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone do sprzedaży.

Trudno więc objąć tym wyjątkiem płatne wydarzenia, jakimi są degustacje alkoholi on-line. 

Na nic się też zda nazwanie degustacji on-line szkoleniem lub prezentacją produktów. W przypadku kontroli takiej działalności, organizatorzy powinny liczyć się z poważnymi konsekwencjami – zarówno finansowymi, jak i związanymi np. z odebraniem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

 

06.04.2021

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego