Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Hurtownia alkoholu. Koszty i formalności

Uruchomienie hurtowni alkoholi wymaga spełnienia szeregu formalności i poniesienia określonych kosztów. Początkujących przedsiębiorców zaskoczyć może fakt, że wnioski o zezwolenia składa się do dwóch różnych urzędów.

W przypadku hurtowej sprzedaży alkoholu, oddzielne zezwolenie dotyczy piwa i napojów o zawartości alkoholu do 4,5%, oddzielne napojów od 4,5% do 18% (np. wina), jeszcze inne zaś mocniejszych trunków – powyżej 18% (wódki, whisky, brandy, koniaku, ginu).

Zezwolenia na alkohole do 18%

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% wydawane są oddzielnie w zależności od rodzaju alkoholu, tzn.:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).

Wnioskować o zezwolenie można w dowolnym momencie, ale przed rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych.

Wniosek (lub dwa wnioski) na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% należy złożyć do urzędu marszałkowskiego, na terenie którego siedzibę ma hurtownia (lub gdzie będzie się mieściła przyszła hurtownia).

Sprawę można załatwić podczas wizyty w urzędzie, listownie, jak również elektronicznie – przez ePUAP. W przypadku, gdy urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie braków przedsiębiorca ma 7 dni, licząc od dnia, w którym wnioskodawca otrzyma wezwanie.

Jeżeli wskazane luki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania. Jeśli wniosek okaże się niepoprawny pod względem merytorycznym, urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia. Jeśli natomiast wniosek jest poprawny, urząd wyda zezwolenie – maksymalnie na okres 2 lat.

Niestety, nic za darmo. Zezwolenie kosztuje. Jeśli przedsiębiorca po raz pierwszy stara się o zezwolenie, albo jeśli wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 miliona złotych, należność wyniesie 4.000 zł.

W przypadku, gdy wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 milion złotych, trzeba zapłacić kwotę stanowiącą 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. Ważne, aby wartość sprzedaży hurtowej obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju sprzedawanych napojów.

To nie koniec opłat. Wprowadzenie danych w zezwolenia podlega opłacie 200 zł.

Jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić sprzedaż w dodatkowych punktach, poza głównym miejscem prowadzenia działalności, dodatkowo trzeba będzie zapłacić 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jej wydania.

Wydanie zezwolenia zajmuje nie dłużej niż miesiąc, ewentualnie termin może się wydłużyć do 2 miesięcy. Jeśli zmienią się dane zawarte w zezwoleniu, to w ciągu 14 dni należy powiadomić o tym urząd marszałkowski, który wydał zezwolenie.

Obrót hurtowy alkoholem powyżej 18%

W przypadku zamiaru rozpoczęcia hurtowego obrotu alkoholami powyżej 18% wniosek należy złożyć do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Minister wyda zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu w kraju, jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.

Zezwolenie jest wydawane maksymalnie na rok. Jeśli wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, minister wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia. W takiej sytuacji należy zwrócić się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przedsiębiorca ma na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W tym przypadku ceny będą jeszcze wyższe. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 22.500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu.

W przypadku zezwolenia dla przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, opłatę ustala się stosownie do deklarowanego obrotu. Maksymalny limit dla tych przedsiębiorców wynosi 2 tys. litrów 100% alkoholu rocznie.

Ubiegający się o zezwolenia dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, wnoszą opłatę stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

W każdym przypadku opłatę należy wnieść przed wydaniem zezwolenia.

Jeśli zmienią się dane zawarte w zezwoleniu, należy powiadomić o tym w ciągu 14 dni Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Wniosek o zmianę danych w udzielonych zezwoleniach podlega opłacie 200 zł. Planując sprzedaż swojego towaru w dodatkowych miejscach (czyli poza głównym miejscem prowadzenia działalności), należy dodatkowo zapłacić 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.

Hurtowy handel alkoholem nie jest być może rzeczą tanią i łatwą technicznie, ale jak pokazują badania konsumpcji i sprzedaży trunków, jest to zazwyczaj działalność opłacalna. Dlatego warto znaleźć dobrego, zaufanego i przede wszystkim doświadczonego partnera, który zajmie się stroną logistyczno-organizacyjną, po to, abyś Ty mógł zająć się zdobywaniem klientów i rozwojem firmy.

11.03.2021

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego