Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Warto zaufać certyfikatom jakości

W 2020 roku XBS PRO-LOG S.A. po raz kolejny odnowił certyfikaty jakości IFS Logistics oraz ISO 9001 i ISO 14001. To dowód na to, że nasze usługi spełniają najwyższe standardy.

Skąd można wiedzieć, że firma, z którą chcemy nawiązać współpracę, dotrzyma wszystkich warunków umowy, a usługi zrealizuje na wysokim poziomie? Jaką możemy mieć pewność, że surowe wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa produktów – tak ważne w przypadku towarów akcyzowych – zostaną spełnione?

Certyfikaty jakości stanowią pewnego rodzaju gwarancję, że jeśli podejmiemy współpracę z danym kontrahentem, każdy etap usługi zostanie zrealizowany w zgodzie z restrykcyjnymi normami. Certyfikaty dają firmom-klientom poczucie bezpieczeństwa – szczególnie ważne, gdy chodzi o duże partie produktów, których łączna wartość jest bardzo wysoka.

Warto podkreślić, że certyfikaty nie są przyznawane raz na zawsze. Trzeba je regularnie odnawiać, a kilka razy w roku przeprowadzane są wewnętrzne audyty kontrolne. Nie ma więc takiej możliwości, aby certyfikatem jakości posługiwała się firma, która nie spełnia aktualnych wymagań instytucji certyfikującej. 

IFS Logistics

Spełnienie standardu IFS Logistics potwierdzane jest przez TÜV SÜD. Standard ten dotyczy firm zajmujących się transportem i magazynowaniem. Certyfikat ceniony jest na całym świecie, natomiast w Europie (szczególnie we Francji oraz w Niemczech) bywa często wymagany jako warunek podjęcia współpracy z niektórymi przedsiębiorstwami handlowymi.

Standard IFS Logistics obejmuje m.in. transport, magazynowanie, operacje logistyczne, przewóz i rozładunek. To oznacza, że na każdym z wymienionych etapów firma musi przestrzegać odpowiednich procedur.

IFS Logistics zapewnia bezpieczeństwo i integralność produktów w całym łańcuchu dostaw. Odbywa się to m.in. poprzez uporządkowanie logistyki dóbr konsumpcyjnych oraz podwyższenie bezpieczeństwa żywności na każdym etapie łańcucha dostaw. Certyfikat wymaga także zapewnienia odpowiednich procedur i środków zapobiegawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i legalności produktów.

Współpraca z firmą spełniającą standard IFS Logistics oznacza realne oszczędności. Dzieje się tak ze względu na minimalizacje ryzyka oraz redukcję nakładów związanych z reklamacjami, zwrotami czy wycofaniem produktu z rynku, co oczywiście nie miałoby miejsca bez ciągłego i systematycznego podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących.

ISO 9001

W przeciwieństwie do IFS Logistics, certyfikat ISO 9001 może być przyznawany w wielu rozmaitych branżach. Jego istotą jest bowiem zarządzanie jakością – bez względu na to, jakim zakresem działalności zajmuje się dane przedsiębiorstwo lub instytucja.

ISO 9001 gwarantuje przestrzeganie ustalonych dla danej organizacji norm jakości oraz optymalizację i uporządkowanie procesów, a tym samy zwiększenie wydajności, która doprowadzi do mniejszej liczba reklamacji.

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że firma z należytą starannością dba o właściwy obieg dokumentów i przede wszystkim – że wszystkie realizowane w przedsiębiorstwie procesy zostały odpowiednio zidentyfikowane oraz wystandaryzowane. Dzięki temu uzyskuje się gwarancję, że wszyscy klienci będą obsługiwani na równie wysokim poziomie.

Co istotne, norma ISO 9001 ukierunkowana jest na satysfakcję klienta. Nie chodzi więc jedynie o ustalenie procedur i realizowanie ich w oderwaniu od potrzeb kontrahentów. Wręcz przeciwnie – celem jest zagwarantowanie klientom niezmiennie największego możliwego zadowolenia z poziomu wykonania usług. 

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 możemy nazwać certyfikatem ekologicznym. Jego posiadanie stanowi dla firmy potwierdzenie, że dokłada ona starań, aby jej działania wspomagały ochronę środowiska oraz zapobiegały zanieczyszczeniom.

Nie chodzi jednak o kwestię deklaracji. Aby spełnić normy ISO 14001 trzeba udokumentować faktyczne działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, lepszego wykorzystywania zasobów, a nawet zwiększania świadomości pracowników w zakresie ekologii.

Firmy, którym przyznano certyfikat ISO 14001 powinny stanowić dla innych podmiotów wzór w zakresie gospodarowania odpadami, unikania marnotrawstwa, efektywnego pakowania, czy też lepszego wykorzystania transportu.

Postaw na certyfikowaną jakość

Jeśli stoisz przed wyborem kontrahenta w zakresie logistyki towarów akcyzowych, jakiego wyboru dokonasz?

Czy zdecydujesz się na współpracę z firmą, która przekonuje o swoich atutach, opierając się wyłącznie na własnym przekonaniu co do oferowanej jakości? Czy może wybierzesz współpracę z przedsiębiorstwem, którego jakość z roku na rok potwierdzana jest przez niezależne instytucje wiarygodnymi certyfikatami?

Naszym zdaniem odpowiedź może być tylko jedna. Warto podjąć bezpieczną decyzję.

27.10.2020

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego