Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu a koszty

Rozpoczęcie sprzedaży alkoholu w sklepie lub lokalu gastronomicznym wymaga spełnienia wielu formalności, a także wniesienia stosownych opłat. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Każdy przedsiębiorca, który planuje sprzedaż alkoholu powinien wiedzieć, że zezwolenie trzeba opłacić jeszcze przed jego otrzymaniem!

Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok wpłacasz z góry. Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe, to wyliczoną opłatę wpłacasz w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach:

  • do 31 stycznia,
  • do 31 maja,
  • do 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłatę można również wnieść jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Ile kosztuje zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu. Wartość sprzedaży za ubiegły rok obliczamy w kwotach brutto (czyli z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Dla każdej z trzech grup przewidziano osobną stawkę. Jeśli więc chcesz sprzedawać napoje z dwóch lub trzech kategorii, musisz zsumować stosowne opłaty (za każdy rodzaj zezwolenia opłaty są naliczane oddzielnie).

Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):

  • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37.500 zł
  • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 zł

Napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

  • 100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77.000 zł
  • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77.000 zł

Jaka jest opłata za zezwolenie składane w trakcie roku?

Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę wyliczamy w następujący sposób:

  • Wysokość opłaty (np. 525 zł lub 2.100 zł) ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.

Gdy występujesz o kolejne zezwolenie, opłata jest naliczana na podstawie wartości sprzedaży za poprzedni rok, a jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie w trakcie roku, to opłata jest naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Gdy zezwolenie wygasa w trakcie roku w związku z upływem terminu na jaki zostało wydane, opłata za korzystanie z zezwolenia w tym roku będzie proporcjonalna do okresu sprzedaży.

Wniosek do poprawki

Jeżeli urząd stwierdzi, że Twój wniosek nie zawiera wszystkich potrzebnych danych lub dokumentów, wezwie cię do uzupełnienia braków. Masz na to 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz braków w terminie, dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Kiedy zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed upływem terminu na jaki zostało wydane (na przykład nie złożysz w terminie oświadczenia albo nie opłacisz zezwolenia), nie możesz ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz" z powodu cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia.

Warto podkreślić, że powyższe informacje dotyczą wyłącznie detalicznej sprzedaży alkoholu. W przypadku sprzedaży hurtowej obowiązują inne zasady, a o zezwolenie należy wystąpić do marszałka województwa lub ministerstwa.

 

 

27.01.2021

Zapisz się do Newslettera

PRO-LOG

Najświeższe informacje dotyczące rynku alkoholowego